Κέντρο Λογοθεραπείας Εργοθεραπείας Ηράκλειο Κρήτης, Λόγου Πράξεις

Έρευνα: Πώς η θεραπεία μέσω της τέχνης – art therapy – μειώνει τα επίπεδα άγχους σε κορίτσια στην εφηβεία


Πώς η θεραπεία μέσω της τέχνης- art therapy μειώνει το άγχος στις έφηβες

 

Αμερικανοί ερευνητές ανακάλυψαν μία νέα μέθοδο, προκειμένου οι εξουθενωμένοι μαθητές να χαλαρώσουν και να ανακουφιστούν απο πονοκεφάλους
που σχετίζονται με αυξημένο άγχος. Οι έφηβοι εκδηλώνουν πολύ υψηλά επίπεδα άγχους και το σχολείο είναι ο σημαντικότερος παράγοντας, σύμφωνα με τoν Αμερικανικό Σύλλογο Ψυχολόγων.

Ως απάντηση στο πρόβλημα, κάποια σχολεία έχουν υιοθετήσει κάποια εξειδικευμένα προγράμματα, προκεμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της διαχείρισης του άγχους από έφηβους μαθητές, εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Σε μια πιλοτική έρευνα που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο της Washington, οι ερευνητές εφάρμοσαν δραστηριότητες ενσυναίσθησης βασισμένες σε θεραπεία μέσω της τέχνης (art therapy) με σκοπό να μειωθούν οι πονοκέφαλοι που προκαλούνται από αυξημένα επίπεδα άγχους σε κορίτσια στην εφηβεία.

 

 

Ευρήματα για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας μέσω τέχνης – art therapy

Ύστερα από 3 εβδομάδες όπου οι συμμετέχοντες λάμβαναν 2 θεραπευτικές συνεδρίες μέσω τέχνης, τα κορίτσια εμφάνισαν σημαντικά μειωμένους πονοκεφάλους. Στην αρχή της έρευνας, τα κορίτσια κατά μέσο όρο, ανέφεραν 7.38 πονοκεφάλους, κατά μέσο όρο, πριν ξεκινήσουν τις συνεδρίες.
Στο τέλος της έρευνας, ο αριθμός μειώθηκε στους 4.63 – σχεδόν 40% μείωση των πονοκεφάλων.
Οι ερευνητές δημοσίευσαν τα αποτελέσματά τους και μπορείτε να τα δείτε κι εδώ:  Art Therapy

 

H διαδικασία της έρευνας

Εξετάστηκαν 8 κορίτσια ηλικίας 14 – 17 ετών. Όλες οι συμμετέχουσες ανέφεραν 3 ή και περισσότερους πονοκεφάλους κατά τη διάρκεια της ημέρας,
οι οποίοι δεν οφείλονταν σε τραυματισμό. Επίσης, 5 στις 8, ανέφεραν ότι το άγχος είναι  ο κύριος λόγος που τους προκαλεί πονοκέφαλο.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθήτριες έκαναν 2 συνεδρίες των 50 λεπτών με την ερευνητική ομάδα.
Στην αρχή της συνεδρίας, οι ερευνητές τους ζητούσαν να περιγράψουν σε ποιο σημείο του σώματός τους ένιωθαν περισσότερο stress,
ζωγραφίζοντας ένα ανθρώπινο σώμα.
Στο τέλος της συνεδρίας, οι μαθήτριες ξαναζωγράφιζαν το σώμα, όπως φαίνεται παρακάτω.

 

 

Συμπεράσματα

Παρόλο που οι έφηβες είχαν λιγότερους πονοκεφάλους μετά το πέρας της έρευνας, τα συνολικά επίπεδα άγχους δεν ελαττώθηκαν σημαντικά.
Ωστόσο, οι ίδιες οι συμμετέχουσες δήλωσαν ότι μετά τη συνεδρία, είχαν την αίσθηση ότι μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε μπορούσε
να τους συμβεί, την υπόλοιπη μέρα.

Οι ερευνητές εντυπωσιάστηκαν από τα αποτελέσματα της έρευνας, δεδομένου του μικρού δείγματος του group των συμμετεχόντων.
Όπως δήλωσε ο Björling – επικεφαλής της έρευνας – ” Το πρόβλημα της νοητικής υγείας και των πονοκεφάλων με ανησυχεί ιδιαίτερα και πρέπει
κάτι να κάνουμε γι’αυτό. Κάποιοι μαθητές μπορεί να είναι αρνητικοί ή ανεπίδεκτοι για θεραπεία μέσω τέχνης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε κι άλλους τρόπους για να βοηθήσουμε.”

 

Βενιέρης Νικόλαος – Λογοθεραπευτής
M.Sc Ιατρική Πληροφορική

Δείτε περισσότερα